SD-SSB ver.1.0
Rado OM6KW
 

Program SD-SSB je určený pre OM a OK stanice na zápis spojení v OM SSB Preteku a OK SSB Závode.
Okrem zápisu spojení denník skontroluje na jednoduché chyby a pretek vyhodnotí.
Po vyhodnotení preteku  vygeneruje TXT súbor, ktorý sa potom pošle vyhodnocovateľovi.
Vygenerovaný TXT súbor obsahuje všetky položky, ktoré sú v oficiálnych podmienkach pre OK SSB Závod.
(OM SSB Pretek nemá presne stanovené)
Nezabudnite vo vygenerovanom TXT súbore vypísať všetky požadované údaje.
 
Program je nadstavbou na kontestový denník SD od EI5DI.
POZOR, program podporuje verzie SD 14.30 a nižšie, ktoré boli zdarma.
Verzie 15.00 a vyššie majú iný formát logovacieho súboru a sú shareware, t.j. po odskúšaní treba zaplatiť 25 EUR.

(Stiahnutý program ver. 15.00 a viac bez registrácie funguje ako DEMO, zapisovanie QSO funguje normálne iba do 30-teho QSO, potom to funguje oneskorene.)

SD-SSB sa dá spustiť iba v adresári, kde je nainštalovaný denník SD.

DOWNLOAD denníka SD verzia 14.29.

 
1, Inštalácia programu

Stiahnutie programu SD-SSB ver. 1.0 (cca 163 kB).
Zozipovaný súbor obsahuje súbor SD-SSB.EXE, ktorý je treba skopírovať do adresára, kde je nainštalovaný denník SD.
Program je spustiteľný na operačných systémoch 2000, XP a Vista.
Súčasná verzia programu má problémy s Windows 98/95/ME, dá sa prevádzkovať iba v režime zobrazenia na celú obrazovku, inak program mrzne.
Nedá sa spustiť pod operačným systémom MS-DOS.
 
Dokumentáciu si môžete stiahnúť tu: SD-SSB.DOC (cca 1,8 MB).
   
Poznámka:
O kontestovom denníku SD, jeho vlastnostiach a konfigurácii uverejnenil Jarda OK1HDU niekoľko článkov na stránke 599.cz - doporučujem prečítať si.
SD je freeware (zdarma) a najnovšiu verziu si môžete stiahnuť z http://www.ei5di.com .
SD-SSB manuál sa môže niekomu zdať zbytočne podrobný, no vďaka tomu budú môcť SD-SSB používať aj menej PC zdatní užívatelia...
 
2, Používanie programu
   

ssb01.jpg (42041 bytes)
 
Po spustení treba zadať kategóriu, okresný znak, TRX a výkon.
 
ssb02.jpg (53932 bytes)
 
Zadanie názvu súboru.
 
ssb03.jpg (93930 bytes)
 
Výber template súboru s SSB Pretekom (výber platí aj pre OK stanice).
 
ssb04.jpg (51716 bytes)
 
Treba zadať adresu.
 
ssb05.jpg (20652 bytes)
 
Vybrať si mód.
 
ssb06.jpg (27480 bytes)
 
Pomocou príkazu B80, alebo B160 si prepnúť denník na požadované pásmo.
Pri použítí CAT interfejsu sa pásmo prepína automaticky.

 
ssb07.jpg (55110 bytes)
 
Zápis spojení 1. etapy...
 
ssb08.jpg (56215 bytes)
 
Na konci 1. etapy je nutné korektne ukončiť program SD použitím Alt-X, alebo napísať QUIT.
 
ssb09.jpg (23341 bytes)
 
Po "vyskočení" z SD programu sa prepíše pásmo spojení z 1. etapy (160m bude 20m a 80m bude 40m).
Vďaka tomu bude v 2. etape korektne fungovať kontrola duplicitných spojení...
 
ssb10.jpg (55828 bytes)
 
Zápis spojení v 2. etape...
 
ssb11.jpg (47809 bytes)
 
Na konci preteku treba SD korektne ukončiť cez Alt-X, alebo zadaním QUIT.
 
ssb13.jpg (54318 bytes)
 
Ak sa preteku zúčastnila OM stanica a v denníku neboli žiadne chyby, zobrazí sa slovenský text čestného prehlásenia....
   
ssb14.jpg (53846 bytes)
 
Ak sa preteku zúčastnila OK stanica a v denníku neboli žiadne chyby, zobrazí sa český text čestného prehlásenia...
 
Ak chcete denník poslať aj vo formáte Cabrillo, najskôr premenujte v .ALL súbore začiatky riadkov z 13 na 16 a z 14 na 15. Potom spustite program SDCHECK, ktorý je súčasťou programu SD. SDCHECK vám vygeneruje denník v Cabrillo formáte.

   
Ako vyzerá vygenerovaný TXT súbor si môžete pozrieť tu: OM6KW_SSB.LOG       OK1XYZ_SSB.LOG