SD-CW ver.1.0
Rado OM6KW
 

Program SD-CW je určený pre OM a OK stanice na zápis spojení v OM CW Preteku a OK CW Závode.
Okrem zápisu spojení denník skontroluje na jednoduché chyby a pretek vyhodnotí.
Po vyhodnotení preteku  vygeneruje TXT súbor, ktorý sa potom pošle vyhodnocovateľovi.
Vygenerovaný TXT súbor obsahuje všetky položky, ktoré sú v oficiálnych podmienkach pre OK CW Závod.
(OM CW Pretek nemá presne stanovené)
Nezabudnite vo vygenerovanom TXT súbore vypísať všetky požadované údaje.
 
Program je nadstavbou na kontestový denník SD od EI5DI.
POZOR, program podporuje verzie SD 14.30 a nižšie, ktoré boli zdarma.
Verzie 15.00 a vyššie majú iný formát logovacieho súboru a sú shareware, t.j. po odskúšaní treba zaplatiť 25 EUR.

(Stiahnutý program ver. 15.00 a viac bez registrácie funguje ako DEMO, zapisovanie QSO funguje normálne iba do 30-teho QSO, potom to funguje oneskorene.)

SD-CW sa dá spustiť iba v adresári, kde je nainštalovaný denník SD.

DOWNLOAD denníka SD verzia 14.29.
 
1, Inštalácia programu

Stiahnutie programu SD-CW ver. 1.0 (cca 163 kB).
Zozipovaný súbor obsahuje súbor SD-CW.EXE, ktorý je treba skopírovať do adresára, kde je nainštalovaný denník SD.
Program je spustiteľný na operačných systémoch Windows 2000, XP a Vista.

Nedá sa spustiť pod operačným systémom MS-DOS.
 
Dokumentáciu si môžete stiahnúť tu: SD-CW_doc.zip (cca 1,5 MB).
   
Poznámka:
O kontestovom denníku SD, jeho vlastnostiach a konfigurácii uverejnenil Jarda OK1HDU niekoľko článkov na stránke 599.cz - doporučujem prečítať si.
SD je freeware (zdarma) a najnovšiu verziu si môžete stiahnuť z http://www.ei5di.com .
SD-CW manuál sa môže niekomu zdať zbytočne podrobný, no vďaka tomu budú môcť SD-CW používať aj menej PC zdatní užívatelia...
 
2, Používanie programu
   

omcw01.jpg (65759 bytes)
 
Po spustení treba zadať kategóriu, okresný znak, TRX a výkon.
 
omcw02.jpg (108596 bytes)
 
Zadanie názvu súboru.
 
omcw03.jpg (188816 bytes)
 
Výber template súboru s CW Pretekom (výber platí aj pre OK stanice).
 
omcw04.jpg (108679 bytes)
 
Treba zadať adresu.
 
omcw05.jpg (37055 bytes)
 
Vybrať si mód.
 
omcw06.jpg (52622 bytes)
 
Pomocou príkazu B80, alebo B160 si prepnúť denník na požadované pásmo.
Pri použítí CAT interfejsu sa pásmo prepína automaticky.

 
omcw07.jpg (121883 bytes)
 
Zápis spojení 1. etapy...
 
omcw08.jpg (124777 bytes)
 
Na konci 1. etapy je nutné program SD korektne ukončiť použitím Alt-X, alebo napísať QUIT.
 
omcw09.jpg (34981 bytes)
 
Po "vyskočení" z SD programu sa prepíše pásmo spojení z 1. etapy (160m bude 20m a 80m bude 40m).
Vďaka tomu bude v 2. etape korektne fungovať kontrola duplicitných spojení...
 
omcw10.jpg (127961 bytes)
 
Zápis spojení v 2. etape...
 
omcw11.jpg (120171 bytes)
 
Na konci preteku treba SD korektne ukončiť cez Alt-X, alebo zadaním QUIT.
 
omcw13.jpg (87767 bytes)
 
Ak sa preteku zúčastnila OM stanica a v denníku neboli žiadne chyby, zobrazí sa slovenský text čestného prehlásenia...
   
omcw14.jpg (82095 bytes)
 
Ak sa preteku zúčastnila OK stanica a v denníku neboli žiadne chyby, zobrazí sa český text čestného prehlásenia...
   
Ako vyzerá vygenerovaný TXT súbor si môžete pozrieť tu: OM6KW_CW.LOG       OK1XYZ_CW.LOG